Protokół Buhnera, czyli zestaw specjalnie dobranych ziół

Autor Ziołowego Protokołu Buhnera - Stephen Harrod Buhner

Protokół Buhnera to zestaw specjalnie dobranych ziół, które Stephen Buhner (autor protokołu) rekomenduje podczas zmagania się z chorobami odkleszczowymi, takimi jak borelioza i jej koinfekcje.

Powstanie Protokołu Buhnera

Protokół Buhnera został opracowany przez Stephena Harroda Buhnera, zielarza, który napisał wiele książek na temat fitoterapii, w tym Healing Lyme Borease Coinfections: Complementary and Holistic Treatments for Bartonella and Mycoplasma. Ta książka jest podstawą jego protokołu ziołowego w terapii boreliozy. Sam autor twierdzi, że wzrasta liczba zakażeń odpornych na antybiotyki, a preparaty ziołowe stanowią skuteczną alternatywę dla antybiotyków. Należy zauważyć, że ponieważ objawy i doświadczenia związane z koinfekcjami boreliozy są bardzo zmienne, Buhner wierzy, że żadna konkretna terapia nie zadziała na każdego, i zachęca tych, którzy wypróbowują jego protokół, do dostosowania go do swoich potrzeb.

Kim jest Stephen Harrod Buhner?

Stephen Harrod Buhner jest cenionym amerykańskim zielarzem oraz autorem wielu publikacji i książek. Jego protokoły zielarskie znane są na całym świecie, w szczególnie na choroby odkleszczowe.

Protokół holistyczny

W swojej książce S.H. Buhner dokładnie opisuje dawki konkretnych ziół lub naturalnych substancji, skupiając się na wszystkich najczęściej występujących objawach. Jednak nie jest to protokół “objawowy”, a dobrze przemyślany przez autora. Szczególnie w przewlekłych schorzeniach, Stephen poleca w pierwszej kolejności eliminację objawów, wzmocnienie struktur kolagenowych, a na samym końcu eliminację przyczyny – bakterii borrelii (w przypadku boreliozy). 

Antybiotyki i zioła

S.H. Buhner nie wyklucza łączenia terapii antybiotykowej z terapią naturalną, jednak obie terapie powinny być przeprowadzone pod okiem odpowiednio wyspecjalizowanych specjalistów.

Książki Stephena Buhnera

S.H. Buhner wydał 2 książki poświęcone leczeniu boreliozy, z czego ostatnia została niedawno przełożona na język polski.

Protokół podstawowy oraz rozszerzony

Protokół został przez autora podzielony na podstawowy (core) oraz rozszerzony.

Protokół Buhnera – Opinie

W internecie z łatwością można znaleźć wiele opinii na temat protokołu Buhnera, na przykład wyszukując w Google „Protokół Buhnera opinie”.